2002-2003 Bangladesh v West Indies - 2nd Test - Partnerships

Bangladesh - 1st Innings
1 Hannan Sarkar     43
    Al Sahariar
2 Hannan Sarkar     0
    Habibul Bashar
3 Habibul Bashar     5
    Sanwar Hossain
4 Sanwar Hossain     64
    Mohammad Ashraful
5 Sanwar Hossain     4
    Alok Kapali
6 Alok Kapali     9
    Khaled Mashud
7 Khaled Mashud     19
    Enamul Haque
8 Khaled Mashud     9
    Tapash Baisya
9 Khaled Mashud     36
    Manjural Islam
10 Manjural Islam     5
    Talha Jubair

West Indies - 1st Innings
1 Chris Gayle     16
    Wavell Hinds
2 Chris Gayle     37
    Ramnaresh Sarwan
3 Chris Gayle     21
    Shivnarine Chanderpaul
4 Shivnarine Chanderpaul     25
    Marlon Samuels
5 Marlon Samuels     28
    Darren Ganga
6 Darren Ganga     99
    Ridley Jacobs
7 Ridley Jacobs     38
    Vasbert Drakes
8 Vasbert Drakes     14
    Daren Powell
9 Vasbert Drakes     1
    Pedro Collins
10 Pedro Collins     17
    Jermaine Lawson

Bangladesh - 2nd Innings
1 Hannan Sarkar     44
    Al Sahariar
2 Al Sahariar     1
    Habibul Bashar
3 Al Sahariar     31
    Sanwar Hossain
4 Sanwar Hossain     24
    Mohammad Ashraful
5 Mohammad Ashraful     26
    Alok Kapali
6 Alok Kapali     11
    Khaled Mashud
7 Alok Kapali     73
    Enamul Haque
8 Enamul Haque     0
    Tapash Baisya
9 Enamul Haque     0
    Manjural Islam
10 Enamul Haque     2
    Talha Jubair

West Indies - 2nd Innings
1 Chris Gayle     52
    Wavell Hinds
2 Wavell Hinds     25
    Ramnaresh Sarwan
3 Ramnaresh Sarwan     4
    Shivnarine Chanderpaul
4 Shivnarine Chanderpaul     30*
    Marlon Samuels

 Back to Scorecard