2019-2022 ICC Cricket World Cup League 2 - 86th Match - Nepal v Oman - Pearland - Partnerships

Oman
1 Kashyap Prajapati     0
    Jatinder Singh
2 Jatinder Singh     26
    Shoaib Khan
3 Shoaib Khan     27
    Zeeshan Maqsood
4 Zeeshan Maqsood     2
    Mohammad Nadeem
5 Zeeshan Maqsood     31
    Ayaan Khan
6 Zeeshan Maqsood     60
    Khawar Ali
7 Zeeshan Maqsood     28
    Suraj Kumar
8 Zeeshan Maqsood     28
    Fayyaz Butt
9 Zeeshan Maqsood     9*
    Kaleemullah

Nepal
1 Sunil Dhamala     7
    Subash Khakurel
2 Sunil Dhamala     33
    Dev Khanal
3 Dev Khanal     31
    Rohit Paudel
4 Dev Khanal     8
    Dipendra Singh Airee
5 Dipendra Singh Airee     25
    Aarif Sheikh
6 Aarif Sheikh     37
    Binod Bhandari
7 Aarif Sheikh     13
    Karan KC
8 Aarif Sheikh     29
    Sompal Kami
9 Aarif Sheikh     14
    Sandeep Lamichhane
10 Aarif Sheikh     1
    Sushan Bhari

 Back to Scorecard