Arshdeep Singh - Indian Premier League - Analysis of Wickets Taken
Playing for  Versus 
 
Batsman B C CB LBW St HW Total
M M Ali*     1       1
J C Buttler*     1       1
F du Plessis*   1         1
S Dube*   1         1
R D Gaikwad*   2         2
P K Garg*   2         2
Ishan Kishan*   1         1
R A Jadeja* 1           1
Y B K Jaiswal*   1         1
K D Karthik* 1 1         2
Kartik Tyagi* 1           1
S N Khan*   1         1
Lalit Yadav*   1         1
E Lewis*   1         1
L S Livingstone*   1         1
M K Lomror*   1         1
S P Narine*   1         1
D Padikkal*   2         2
M K Pandey*   1         1
H H Pandya*   1         1
A M Rahane*   1         1
N Rana*   1         1
Rashid Khan* 1 1         2
A D Russell*     1       1
C Sakariya*   1         1
S V Samson*   1         1
Sandeep Sharma*   1         1
P J Sangwan* 1           1
M J Santner* 1           1
V Shankar     1       1
R G Sharma* 1           1
P P Shaw*   1         1
Shubman Gill* 1           1
S N Thakur*   1         1
M Vohra*   1         1
Overall 8 28 4 0 0 0 40

Arshdeep Singh - IPL Profile and Statistical Summary
Player Records and Statistics Menu